ROCKWOOL Groupin toimintasäännöt

Me ROCKWOOL Groupissa olemme sitoutuneet toimimaan aina eettisesti. Olemme sitoutuneet tähän toisiamme, asiakkaitamme ja yhteiskuntaa kohtaan. Siksi Integrity Committee on laatinut toimintasäännöt, jotka ohjaavat meitä yksilöinä ja organisaationa kohti pitkän aikavälin liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamista.

Toimintasäännöissämme kuvataan rehellisyyden merkitys ja ROCKWOOL Groupin arvot. Meille rehellisyys merkitsee kestäviä moraalisia periaatteita. Rehellisyys muodostaa ROCKWOOL Groupin historian olennaisen osan ja ROCKWOOLin liiketoiminnan perustan. Kunnianhimoinen, osaava ja rehellisesti toimiva henkilöstö mahdollistaa konsernin menestymisen pitkällä aikavälillä.

ROCKWOOL Groupin verokäytäntö

Kaikkiin veroja koskeviin asioihin sovelletaan samoja arvoja ja rehellisyyttä. Keskitymme ensisijaisesti konsernin normaaliin toimintaan. Noudatamme kaikissa toimintamaissamme verolainsäädäntöä sekä kansainvälisiä säädöksiä, käytäntöjä ja OECD:n ohjeita.