ETA - E-EPD - ISO

BRE Global on myöntänyt meille elinkaariarvioinnin (LCA) perusteella eurooppalaiset ympäristöselosteet (E-EPD). Selosteet ovat EN 15804 -standardin mukaisia, joka on rakennustuotteiden ja -järjestelmien ympäristönormi. EPD:n avulla tuotevalmistajat voivat esittää tuotteen ympäristövaikutukset. Rakennushankkeen eri osapuolet voivat käyttää tietoa suunnittelun apuna tehtäessä rakennustason vertailua ja tarkasteltaessa tuotteita ympäristövaikutusten näkökulmasta.

Certificate of Approval Environmental Profiles No: ENP 427

Eurooppalainen ympäristöseloste

> Rockpanel Durable & A2

Rockpanel BRE Certified logo